ESMAKORDSEL KÜLASTUSEL PEAB SOETAMA LIIKMEKAARDI (2€) NING OLEMAS OLEMA TÄIDETUD TURVA ANKEET:

Laps: -> lapse kasutaja tingimused <-

Täiskavanu: -> täiskasvanu kasutaja tingimused <-

 

REEGLID

 1. Soetades keskuse pileti kinnitate, et nõustute Elamusspordikeskus Spot reeglitega.
 2. Elamusspordikeskus Spoti kasutatakse omal vastutusel!
 3. Kõik keskuse külastajad peavad tutvuma reeglitega ning kinnitama oma allkirjaga, et on reeglitega tutvunud.
 4. Alla 18-aastane peab kaasa tooma vanema kirjaliku loa.
 5. Alkoholi või narkojoobes isikutel on territooriumil viibimine keelatud!
 6. Saali sisene puhta treeningvahendiga.
 7. Arvesta teiste keskuse kasutajatega.
 8. Kasuta hoones ainult vahetusjalanõusid
 9. Kõik üleliigne jäta kappi. Väärisesemed on soovitav jätta hoiukappi administraatori juures
 10. Elamusspordikeskus Spot ei vastuta asjade eest kappides.
 11. Keskust kasutades juhindu instruktori märguannetest.
 12. Kanna alati käepaela!
 13. Katki läinud käepeal asendatakse ainult, kui näitad ette purunenud käepaela!
 14. Vahekäikudes sõitmine keelatud!
 15. Hoiame puhtust!
 16. Hoones sodimine ja oma kleepsude kleepimine on rangelt keelatud!
 17. Mitte kahjustada või rüüstada territooriumil olevaid puid, põõsaid, lilli jne.
 18. Keskuses olles viska prügi alati prügikasti.
 19. Toit või söök hoia ainult selleks ettenähtud alas (II ja III korruse rõdu)! Treening-alas on lubatud vaid vesi.
 20. Suitseta ainult selleks ettenähtud kohas.
 21. Kui soovid sõitmist pealt vaadata, saad seda teha II ja III korruse rõdult.
 22. Elamusspordikeskus Spot ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi.
 23. Külastaja peab märku andma kui keskuse inventar on viga saanud.
 24. Elamusspordikeskus Spot külastaja peab pargi töötajale koheselt teatama kui on juhtunud õnnetus või muid vahejuhtumeid.
 25. Elamusspordikeskus Spot töötjatel jääb õigus reegleid vastavalt olukorrale muuta.
 26. Instruktori juhised ei kuulu vaidlemisele. Pidevad korrarikkujad võidaks eemaldada saalist!
 27. Kapid lukustuvad 1 eurose mündiga või seibiga mille saab kassast 0,50€ eest osta
 28. Kassas mündivahetust EI TOIMU
 29. Kiivri kandmine keskuses on KOHUSTUSLIK

ESMAKORDSEL KÜLASTUSEL PEAB SOETAMA LIIKMEKAARDI (2€) NING KAASA VÕTMA TÄIDETUL KUJUL VÕI TÄITMA KOHAPEAL:

Laps: -> lapse kasutamise tingimused <-

Täiskavanu: -> täiskasvanu kasutamise tingimused <-

<